วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นางสาวสุชาดา   แจ่มเหมือน
ชื่อเล่น  ปุ๋ย
รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู PC(9203)
อาจารย์ผู้สอน  อ.สุจิตตรา   จันทร์ลอย
ภูมิลำเนาเจ้าของบล็อก :  38  ม.4  ต.นครชุมน์  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
ทัศนคติ  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ความสามารถพิเศษ  เป่าขลุ่ย
e-mail :  suchada.puii@gmail.com
Tel.  087-4075175

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น